ODTÜ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi, ODTÜ akademisyenlerine patent süreçleri için destek verilmesi ve fikri sınai mülkiyet hakları konularında üniversite içerisinde farkındalık yaratılması amacıyla 2007 yılında, ODTÜ Teknokent bünyesinde kurulmuştur..

2013 yılında, “TÜBİTAK 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı” kapsamında destek alan ODTÜ TTO; Üniversiteden çıkan araştırma sonuçlarının tescil başvurusu yapılarak korunmasını ve ticarileştirilmesini, üniversite-sanayi arasında işbirliği çalışmalarının yürütülmesini ve fikri sınai mülkiyet hakları (FSMH) konularında sözleşme desteğinin verilmesini sağlamaktadır.

SAYILARLA ODTÜ TTO

MİSYON - VİZYON

MİSYONUMUZ

Etkin bir teknoloji transfer stratejisi ile araştırma yeniliklerini pazara taşımak, üniversite ve sanayi arasında katma değeri yüksek projeler geliştirmek, akademik girişimcilik çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürmek ve uluslararasılaşma faaliyetlerini yaygınlaştırmak.

VİZYONUMUZ

Zengin teknoloji portföyü, başarılı ticarileştirme faaliyetleri ve üniversite ve sanayi arasındaki güçlü işbirlikleri ile dünya çapında tanınan, etkin, girişimci, öncü ve sürdürebilir bir teknoloji transfer ofisi yaratmak.
 

#1

TÜRKİYE'NİN İLK TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EKİBİMİZ

AV. İDİL HAZER / Phdc, RTTP

DİREKTÖR

ALİ VAROL / MBA

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞ BİRLİĞİ BİRİMİ/
BİRİM YÖNETİCİSİ

AYTÜLÜ SERT / MBA

TİCARİLEŞTİRME BİRİMİ /
BİRİM YÖNETİCİSİ

NEVRİYE CANBULAT

YÖNETİCİ ASİSTANI

YUSUF DUDU

FİKRİ SINAİ HAKLAR VE SÖZLEŞMELER BİRİMİ/
BİRİM YÖNETİCİSİ / PATENT VEKİLİ

ARZU NİZAM

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞ BİRLİĞİ BİRİMİ / UZMAN YARDIMCISI

BETÜL NİZAMOĞLU

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞ BİRLİĞİ BİRİMİ / UZMAN YARDIMCISI

FERİDE EYLÜL ÖZKUL

TİCARİLEŞTİRME BİRİMİ / UZMAN YARDIMCISI

SIKÇA SORULAN SORULAR

ODTÜ TTO 2007 yılından beri ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş. bünyesinde hizmet vermektedir.

ODTÜ TTO’nun kurulduğu 2007 yılından bugüne, 150’den fazla buluşa patent desteği sağlamış, 30'dan fazla buluşun ulusal ve/veya uluslararası firmalarla işbirliğinde geliştirilmesi için farklı stratejiler uygulamış, üniversite-sanayi işbirliğinde doğru eşleştirme faaliyetleri ile onlarca farklı proje geliştirmiştir.

1513 kodlu TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı ilk kez 2013 yılı içinde çağrıya çıkmıştır ve bu çağrıya ODTÜ, ODTÜ-Teknokent aracılığı ile başvurmuş, 1513 desteğini alan ilk 10 üniversite arasında yer almıştır.

TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofislerini Destekleme Programı’nın amacı, üniversitenin sahip olduğu bilgi varlıklarının değere dönüştürülebilmesini sağlamak ya da bu doğrultudaki zaten var olan süreçlerin daha etkili bir şekilde çalışmasını temin etmektir. Bilginin ve bilimin hızla değer kazanarak teknoloji ve sanayi dünyasını şekillendirdiği günümüzde, ODTÜ’deki bilimsel potansiyelin, çeşitli tescil modelleri kapsamında korunması, ODTÜ Teknokent içindeki ve dışındaki sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesi ve sanayinin ihtiyaçlarına paralel farklı teknolojilerin geliştirilmesi için ODTÜ TTO faaliyetlerine devam etmektedir.

ODTÜ TTO; ODTÜ’den çıkan araştırma sonuçlarına ve ilgili program kapsamında kabul edilen ODTÜ Teknokent firma buluşlarına destek vermektedir. Başka üniversitelerden veya teknoparklardan gelen buluşlara patent/tasarım başvurusu veya ticarileştirme konularında herhangi bir destek sağlamamaktadır.

Evet, 6769 No’lu kanun kapsamında; ODTÜ öğrencilerine de ODTÜ altyapısını kullanarak geliştirdikleri buluşlar için ODTÜ TTO tarafından patent/marka başvurusu, ticarileştirme vb. başlıklarda çeşitli destekler verilebilmektedir.

Üniversite ve teknokent bünyesinde düzenlenen bilgilendirme etkinlikleri, katılım gösterilen ulusal ve uluslararası çalıştayla, fuarlar, konferanslar ve toplantılar, düzenlenen veya katılım gösterilen eğitimler ve proje pazarları, sanayi ile yürütülen işbirlikleri, heyet davetleri ve heyet ziyaretleri ile ODTÜ TTO’nun yurt içinde ve dışında tanınırlık çalışmalarına doğrudan veya dolaylı olarak destek sağlanmaktadır.

ODTÜ Teknokent bünyesinde yer alan ODTÜ TTO faaliyetlerini sürdürürken uluslar veya uluslarası çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, KOBİ veya büyük ölçekli firmalar, bireysel yatırımcılar veya finansman kuruluşları, araştırma ve eğitim kuruluşları ve teknokentler ile iletişime geçebilmektedir. Fikir ve değerlendirme amaçlı destekten yatırım desteğine, ortak proje geliştirmeden etkinlik organizasyonuna kadar farklı sebepler ile paydaşlarla ile bir araya gelinmekte ve ortak bir amaç doğrultusunda birlikte hareket edilmektedir.

Made with ♥ by tbtcreative.com & UfukOZ © 2020 tto.metu.edu.tr All rights reserved.

ÜST