ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞ BİRLİĞİ

Sanayinin ihtiyacına alanında uzman akademisyenler ile doğru çözümler üretmeyi amaçlayan Üniversite-Sanayi İş Birliği Birimi, Ar-Ge ve İnovasyon iş birliği sürecinin profesyonel olarak yürütülmesini sağlayan bir köprü görevindedir.

ODTÜ TTO; katma değeri yüksek üniversite-sanayi iş birlikleri ile; başarılı Ar-Ge projelerinin ulusal ve uluslararası fonlar ile ticarileştirilmesinin yanı sıra, sanayinin ihtiyacı doğrultusunda sayısız iş birliği alternatiflerinin geliştirilmesini sağlamaktadır. Böylece sektörün öncü firmaları ile alanının en seçkin akademisyenleri ve ODTÜ araştırma altyapısına bağlı birimler bir araya getirilerek ülke ekonomisinin bilgi ve teknolojiye dayalı kalkınmasına destek olunmaktadır.

ODTÜ TTO, sanayinin ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerinde, firmalarla iletişim, saha ziyaretleri, talep toplama ve iş geliştirme faaliyetlerini etkin olarak uygulamaktadır. Endüstri ve firmaların ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve/veya süreç geliştirmeye yönelik proje başlıkları belirlenmektedir. Eş zamanlı olarak, firmaların faaliyet alanlarına göre akademisyenlerden de geliştirmek istedikleri proje konularına yönelik talepler öğrenilmekte ve üniversite ile sanayi arasında işbirlikleri oluşturulmaktadır. Bu süreçte:

ODTÜ ile birlikte çalışmak veya ODTÜ'den hizmet almak isteyen sanayi kuruluşlarının talepleri çerçevesinde en doğru eşleştirmeyi gerçekleştirmek için İş Birliği Geliştirme Formu 'nun ilgili sanayi kuruluşu tarafından doldurularak ODTÜ TTO’ya iletilmesi gerekmektedir. İşbirliği formu doldurulduktan sonra ODTÜ TTO tarafından yapılan araştırma ile projenin alanına ve gereksinimlerine en uygun akademisyen(ler) belirlenmekte ve eşleşme gerçekleştirilmektedir.

Projede sanayi kuruluşu ile birlikte yer alacak akademisyen(ler)in belirlenmesinden sonra Proje Ön Başvuru Formu detaylı bir şekilde hazırlanarak ODTÜ TTO'ya iletilmektedir. ODTÜ TTO tarafından yapılan değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde, projenin başlama aşamasında TC Görevlendirme Formu  ile  Akademisyen Sözleşmesi  ayrıca düzenlenmektedir.

ODTÜ TTO tarafından yürütülen başlıca üniversite-sanayi iş birliği modelleri:

”İş Geliştirme ve Talep Eşleştirme” faaliyetleri kapsamında üniversite-sanayi iş birlikleri

Proje bazlı, ihtiyaç ve çözüm odaklı, süreli üniversite-sanayi iş birlikleri

Kurumsal nitelikli, çoklu projeler içeren üniversite-sanayi ve kamu-üniversite-sanayi iş birlikleri

TeknoTez programı kapsamındaki sanayi tezleri özelinde üniversite-sanayi iş birlikleri

Eğitim programları ve öğrenci bitirme projeleri kapsamında üniversite-sanayi iş birlikleri

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞ BİRLİĞİ PROJE SÜRECİ

DOĞRU EŞLEŞMELER VE BAŞARILI PROJELER

ODTÜ TTO, Üniversiteden çıkan araştırma sonuçlarının Üniversite-Sanayi-Kamu iş birlikleri vasıtasıyla yüksek teknolojili ürünlere, mevcut ürünlerde yeni fonksiyonlara ve sosyal faydaya dönüştürülmesi, ve sanayi ihtiyaçlarına çözüm olacak araştırmaların yapılması için farklı modeller geliştirmiştir. Bunun sonucu olarak, çok sayıda firma ile çok başarılı projelere imza atmış, uzun vadeli Ar-Ge ortaklıklarını başlatmıştır.

500+

İŞBİRLİĞİ YAPILAN
AKADEMİSYEN

500+

İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLEN
FİRMA

500+

GELİŞTİRİLEN
PROJE

1B TL+

GELİŞTİRİLEN PROJE
BÜTÇESİ

DENEYİMLİ
REKABETÇİ
DİNAMİK

ALİ VAROL/ MBA

BİRİM YÖNETİCİSİ

ARZU NİZAM

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞ BİRLİĞİ BİRİMİ / UZMAN YARDIMCISI

BETÜL NİZAMOĞLU

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞ BİRLİĞİ BİRİMİ / UZMAN YARDIMCISI

SIKÇA SORULAN SORULAR

Firma tarafından Proje Ön Başvuru Formu’nun doldurulması akabinde firmanın ihtiyaçlarını doğru bir şekilde karşılayabilecek akademisyenler ODTÜ TTO tarafından belirlenmektedir. Kendileri ile iletişime geçilerek projeye dahil olma durumları netleştirilerek akabinde firma ile  görüşme ayarlanmaktadır.  Firmanın çalışmak istediği belirli bir akademisyen var ise, kendileri ile koordinasyon sağlanarak toplantı organize edilebilmektedir.

Bir kurumdan fon almak tamamen firmanın tercihine bağlıdır. Kendi öz kaynakları ile de projenin  gerçekleştirilmesi mümkündür.

ODTÜ TTO ile işbirliği yapabilmek için firmanın geliştirmek istediği projenin ODTÜ akademisyenleri tarafından  katkı sağlanan ve Ar-Ge niteliği olan, yenilikçi bir proje olması gerekmektedir.

Başvurulması planlanan döneme ait güncel fon ve destek programları firma ile yapılan üniversite-sanayi iş birliği geliştirme toplantılarında, mevcut durumun analiz edilmesi sonrasında belirlenmektedir.

Firma tarafından önerilen projenin gerekliliğine göre farklı alanlarda birden fazla akademisyen projede görev alabilmektedir. Proje konusu ile ilgili olabilecek, ODTÜ bünyesinde yer alan araştırma merkezleri de projeye dahil edilebilmektedir.

Projenin bulunduğu aşama başvuru için bir kriter olmamaktadır. Ar-Ge odaklı projenin akademik danışmanlık ve proje geliştirme konularında ihtiyacının olması öncelikli önem arz eden noktalardır.

Proje ODTÜ TTO’ya sunulduktan sonra ODTÜ TTO ekibi, sanayide proje konusu ile ilgili olabilecek, ve konuyla ilgili hızlı ve doğru cevap verebilecek firmalar ile iletişime geçmektedir. Firmaların ilgili projeye katkı sağlama isteği ve firmanın teknik niteliğinin ihtiyaca uygun olması durumunda firma ile akademisyen bir araya getirilerek işbirliği geliştirme süreci başlatılmaktadır.

Üniversite-sanayi iş birliği geliştirmek ve ODTÜ bünyesindeki uygulamalar hakkında bilgi edinmek için ODTÜ TTO Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi ile iletişime geçilmesi önerilmektedir.

Geliştirilmesi planlanan teknoloji odaklı yenilikçi projelerde ODTÜ TTO ile görüşülmesi, projenin mevcut durumunun doğru analiz edilerek, uygun ODTÜ mekanizmaları ile yürütülmesini sağlamaktadır.

Made with ♥ by tbtcreative.com & UfukOZ © 2020 tto.metu.edu.tr All rights reserved.

ÜST