FİKRİ SINAİ HAKLAR VE SÖZLEŞMELER

10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında ODTÜ TTO Fikri Sınai Haklar ve Sözleşmeler Birimi; buluş/tasarım ifşa, hak sahipliği, başvuru ve tescil süreçlerine dair karar süreçlerini yönetmekte ve teknoloji transferiyle ilişkili hukuki çalışmaları yürütmektedir.

ODTÜ TTO, 5 Fakülte, 29 disiplinlerarası araştırma merkezi, 221 laboratuvar, 2223 akademik personel ve 330’dan fazla teknoloji firmasının yer aldığı bir ekosistemde hizmet vermektedir. Bu ekosistemde ortaya çıkan akademik bilginin ve geliştirilen teknolojinin katma değeri yüksek ekonomik değere dönüşmesinin ilk aşaması tescile konu çalışmaların tespit edilmesidir.

Bu amaç doğrultusunda çalışan Fikri Sınai Haklar ve Sözleşmeler Birimi, ODTÜ akademisyen ve öğrencileri ile ODTÜ Teknokent firmaları için iki farklı süreçte faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

ODTÜ TTO, kurulduğu 2007 yılından bugüne 150’den fazla araştırma sonucunu 250’den fazla patent ve tasarım başvurusu ile desteklemektedir. Yapılan patent başvurularının %70’i uluslararasıdır ve başvurular sonucunda alınan tesciller içerisinde Amerika ve Avrupa korumanın en çok olduğu bölgelerdir.

ODTÜ Akademisyenleri ve Öğrencileri için Buluş/Tasarım Süreci

Bu kapsama giren buluş ve tasarımların başvuru ve tescil süreçleri, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu  ile uyumlu şekilde yürütülmektedir. İlgili yönetmelik çerçevesinde tanımlanan bildirim ve başvuru sürecine ait akış şeması:

Aşağıdaki bağlantılarda yer alan Buluş/Tasarım Bildirim Formu, değerlendirme süreçlerinin başlatılması için gereklidir.

Buluş/Tasarım Bildirim Formu’nun, buluşunuzun teknik ayrıntılar ile doldurularak ilgili adrese gönderilmesi ve buluşa/tasarıma katkısı olan bütün buluş sahipleri/tasarımcılar tarafından imzalanan ıslak imzalı aslının ODTÜ TTO’ya iletilmesi gerekmektedir. Formların e-posta ile gönderilmesinin akabinde değerlendirme süreci başlamakta ve buluş/tasarım için ön araştırma yapılmaktadır. Ön araştırma raporu tamamlanan bildirimler ODTÜ hak sahipliği kararı için ODTÜ Sınai Mülkiyet Değerlendirme Kurulu’na sunulmaktadır. Bildirimi yapılan sınai mülkiyet üzerinde ODTÜ’nün hak sahipliği talep etmesi durumunda,  6769 sayılı kanun kapsamında, başvurular ODTÜ adına yapılmaktadır. ODTÜ’nün hak sahipliği talep etmemesi durumunda sınai mülkiyet üzerindeki tüm tasarruf hakları akademisyene/öğrenciye ait olmaktadır.

Buluş sahipleri/tasarımcılar tarafından ODTÜ TTO’ya bildirim yapılmadan tescil başvurusu yapılan buluş ve tasarımların, başvuru tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ODTÜ TTO’ya bildirilmesi gerekmektedir. Bildirimi yapılan başvurular için ODTÜ TTO Sınai Mülkiyet Değerlendirme Kurulu tarafından hak sahipliği talep edilmesi durumunda başvuru sahipliği ODTÜ’ye geçmekte; hak sahipliği talep edilmeyen buluş/tasarımlar için ise serbest buluş/tasarım kararı verilmektedir.

Buluş ve tasarımların ODTÜ TTO’ya bildirilme sürecinde kullanılacak başvuru formları:

|
|

ULUSAL BAŞVURU ÖNCELİĞİ

ODTÜ'de geliştirilen bilimsel araştırmalarla ilgili patent/tasarım tescil süreçlerinin hızlı bir şekilde başlatılabilmesi için, ODTÜ TTO tarafından iki aşamalı destek sistemi geliştirilmiştir. Buna göre; gerekli kriterleri sağlayan araştırma sonuçları için Türkiye başvurusu doğrudan yapılmakta ve sonrasında ODTÜ TTO tarafından ticarileştirme potansiyeli araştırılmaktadır. Bu çalışmanın sonucuna göre buluşun/tasarımın uluslararası başvuru konusu değerlendirilmektedir.

ODTÜ Teknokent Firmaları için Buluş/Tasarım Süreci:

ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş. tarafından 2018 yılında bölgede yer alan firmalara yönelik sınai haklar konusunda Patent Hızlandırma Destek Programı uygulanmaya başlanmıştır. Program ODTÜ TTO tarafından yürütülmektedir.

Program kapsamında buluşların ve/veya tasarımların Türkiye tescil başvurularının kamu destekleri tarafından karşılanmayan ön araştırması, tarifname ve başvuru dosyasının hazırlaması, başvurunun ofis nezdinde dosyalanması ve araştırma raporu talebi ücretleri ile vekil ücretleri ODTÜ Teknokent tarafından karşılanmaktadır. Programla ilgili aşağıdaki bağlantılarda yer alan formların, bütün teknik detayları içerecek şekilde doldurulup elektronik kopyasının patentdestek@odtuteknokent.com.tr adresine iletilmesi ve şirket yetkilisi tarafından imzalanan ıslak imzalı aslının Teknokent firma sorumlusuna teslim edilmesi gerekmektedir.

2019 Hızlandırma Destek Programı son başvuru tarihi 30 Eylül 2019’dur. Program hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Buluş ve tasarımların ODTÜ TTO’ya bildirilme sürecinde kullanılacak başvuru formları:

|

FSMH Konularında Hukuki Destek

Teknoloji transferi faaliyetlerinin başlangıç döneminde ilk olarak müzakere edilen ve tüm süreçleri etkileyen sözleşme aşamasına büyük önem veren ODTÜ TTO; üniversite-sanayi işbirliği, patent başvuru- tescil ve ticarileştirme desteklerinin her aşamasında akademisyenlere ve öğrencilere fikri ve sınai mülkiyet hakları konularında hukuki destek sağlamaktadır. Bu kapsamda gizlilik, lisans, devir, üniversite-sanayi işbirliği projeleri vb. konularda sözleşme hazırlama, hukuki görüş verme, müzakerelerde yer alma gibi kapsamlı destekler verilmektedir.

Akademisyen ve öğrencilerin sanayi ile yaptıkları projelerden çıkan fikri ve sınai mülkiyet haklarının ODTÜ lehine korunabilmesi için etkin bir sözleşme yönetimi uygulanmaktadır. Bu süreçte sanayi iş birlikleri başlamadan önce iş birliği yapılacak kuruluşun ilgili birimleri ile müzakereler yapılmakta, sözleşmelere görüş verilerek SMK kapsamında yeni yaklaşımlar sunulmaktadır.

150+

PORTFÖYDEKİ
BULUŞ / TASARIM

350+

PATENT / TASARIM BAŞVURUSU

250+

PATENT / TASARIM
TESCİLİ

400+

DESTEK VERİLEN
SÖZLEŞME

DENEYİMLİ
PROAKTİF
ÇÖZÜM ODAKLI

YUSUF DUDU

BİRİM YÖNETİCİSİ / PATENT VEKİLİ

SIKÇA SORULAN SORULAR

6769 sayılı SMK kapsamında; patent yahut tasarım korumasından yararlanmak üzere yapılan başvuruda, buluş sahibi ile başvuru sahibi farklı olabilmektedir. Buluş/tasarım sahibi, buluşu/tasarımı meydana getiren gerçek kişi yahut kişilerdir. Başvuru sahibi ile buluş/tasarım sahibinin farklı olması halinde, buluş/tasarım üzerindeki tasarruf yetkisi başvuru sahibine aittir.

Diğer bir deyiş ile başvuru sahibi patentin/tasarımın sahibi olup söz konusu buluş/tasarım üzerinde maddi ve manevi her türlü hakka ve bu haklarına tasarrufuna ilişkin yetkiye de sahip olan gerçek ya da tüzel kişilerdir. Başvuru sahibinin buluş/tasarım sahibinden farklı olması durumunda buluşu/tasarımı gerçekleştiren kişi yahut kişilerin, buluş/tasarım üzerinde tasarruf yetkisi bulunmamaktadır.

ODTÜ’nün hak sahipliği talep etmiş olduğu buluş/tasarımlar için yapılan başvurularda ODTÜ başvuru sahibi, buluş/tasarımı ortaya çıkaran akademisyen ve/veya öğrenciler buluş/tasarım sahibi olarak yer almaktadır.

Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önceki 12 aylık sürede buluşun açıklanması hoşgörü süresi olarak adlandırılmaktadır. Bu süre Türkiye ve ABD başvurularında geçerli olmaktadır. Desteklenmesi istenen buluşla ilgili yayın yapılması düşünülüyor ise Buluş Bildirim Formu’nda bu konunun belirtilmesi sürecin işleyişi açısından önem taşımaktadır.

Tasarımcı tarafından, tasarımın başvuru tarihinden önceki 12 ay içinde kamuya sunulması durumunda tasarımın yenilik kriteri etkilenmemektedir. Bahsi geçen hoşgörü süresi ülkemizde, başvuru tarihinden önceki on iki aylık süreyi kapsamaktadır. 6769 sayılı SMK madde 57/2 uyarınca hoşgörü süresi, tasarım korumasından yararlanmanın ölçütlerinden biri olan yenilik açısından koruyucu bir nitelik arz etmektedir.

Söz konusu süre Kanada, Türkiye, Avrupa Birliği başvurularında 12 ay iken, bazı ülkelerde bu süre 6 ay ile sınırlıdır. Tescili istenen tasarımın başvuru formunda, tasarımın sergilendiğine ilişkin husususun belirtilmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, tasarımlar için sergi tarihinden sonraki altı ay içinde tescil başvurusu yapılır ise, başvuruda sergiden kaynaklı rüçhan hakkından yararlanılır.

Bu sayede, sergiden sonraki altı ay içerisinde başka bir kişinin tasarım başvurusu yapması durumunda hak sahipliği, sergiden kaynaklı rüçhan hakkı bulunan başvuru sahibinin olur.

ODTÜ Sınai Mülkiyet Değerlendirme Kurulu tarafından patent ve tasarım başvurusunun yapılmasına karar verilen buluş ve tasarımların başvuru ve tescil işlem ücretleri ODTÜ TTO tarafından karşılanacaktır.

Made with ♥ by tbtcreative.com & UfukOZ © 2020 tto.metu.edu.tr All rights reserved.

ÜST