ODTÜ TTO, Growth Circuit ve Berkeley Üniversitesi işbirliğinde; ODTÜ’de üretilen teknolojinin ticarileşmesini hızlandırmak, ve FSMH temelli akademik startupların sayısını arttırmak amacıyla 2018 yılında başlatılan LabsOut programı ODTÜ akademisyenleri, doktora ve yüksek lisans öğrencileri için hazırlanmıştır.

2018 ve 2019 yıllarında toplam 11 akademisyen Türkiye’deki iki modülden oluşan eğitimlere katılmalarının ardından San Francisco’da gerçekleşen programda ticari fikirlerini uluslararası yatırımcılara sunma tecrübesini kazanmışlardır.

Program kapsamında; “Önce Geliştir, Sonra Ticarileştir” stratejisi ile üniversiteden çıkan araştırma sonuçları, ilgili sektörde faaliyet gösteren start-uplar ile eşleştirilmekte ve kazan-kazan çerçevesinde işbirlikleri oluşturulmaktadır.

Üniversite buluşlarının erken aşama teknolojiler olması ve yatırımcının ilgi alanına “yüksek risk” ten dolayı girememesi probleminden yola çıkılarak 2016 yılının ilk yarısında uygulanmaya başlanan Co-Tech programı; ODTÜ TTO’nun verim sağladığı en önemli araçlardandır. Program sayesinde buluşlar için ticarileştirme öncesi teknoloji geliştirme süreci başlatılmakta , ulusal-uluslararası fonlar tarafından sağlanan destekler kullanılarak, erken aşamadaki buluşlar ürünleştirilmektedir.

Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında geliştirilen ProBoost hızlandırma programı ile; akademisyenler ve firmalar bir araya getirilmekte, geliştirecekleri proje için farklı hibe programlarından faydalanmaları konusunda gerekli destek sağlanmaktadır.

Program kapsamında, sanayiden gelen talepler doğrultusunda akademisyenler ile eşleştirme yapılmakta ve akademisyenlerin çalışma alanlarına göre sanayiden potansiyel proje ortakları bulunmaktadır.

ODTÜ TEKNOKENT’te yer alan firmaların pazardaki rekabet üstünlüğünü desteklemek amacıyla PHDP (Patent Hızlandırma Destek Programı) geliştirilmiştir. Firmaların ortaya çıkardıkları buluşların/tasarımların ön araştırma ve başvuru dokümanlarının hazırlanması, patent/tasarım başvurularının yapılması, araştırma raporu süreçlerinin takip edilmesi ile vekil ücretlerinin ödenmesi program kapsamında desteklenen başlıklar arasındadır. 2018 yılında başlayan program, 2019 yılında da devam etmektedir.

DAHA FAZLA BİLGİ

Programlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen ODTÜ TTO ile iletişime geçiniz.

Made with ♥ by tbtcreative.com & UfukOZ © 2020 tto.metu.edu.tr All rights reserved.

ÜST